vị trí hiện tại của bạn là:Trực tiếp 7mĩ > Thời trang

Tải Roy79 Club APK - Chơi game bài online tại Roy79 cực xanh chín

Trực tiếp 7mĩ2022-12-01 18:25:17【Thời trang】8mọi người đang xem

Giới thiệuQuytắcbóibàiTarot:1.Nhắmmắt,giữtrạngtháitĩnhtrong30giây.2.Tựhỏithầmbảnthân:"Tôiđangmuốnxemvềđiềugình Tải Roy79 Club APK - Chơi game bài online tại Roy79 cực xanh chín

Quy tắc bói bài Tarot:

óibàiTarothàngngà

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

óibàiTarothàngngà

2. Tự hỏi thầm bản thân: "Tôi đang muốn xem về điều gì nhất"

óibàiTarothàngngà

3. Chọn một lá bài dưới đây theo trực giác và xem đáp án

óibàiTarothàngngà

Tuyệt!(485)